Gall adeildu arferion arbed ac olrhain eich sefyllfa ariannol fod yn anodd, yn enwedig gan fod y mwyafrif ohonom yn dibynnu ar daliadau digidol. Yn ffodus, mae digon o ffyrdd y gallwch gael gafael ar eich cyllid yn hawdd o’r un porth y byddwch chi’n ei ddefnyddio i wneud eich taliadau. Dyma rai o’n hoff opsiynau technoleg ar gyfer rheoli arian parod:

 

Monzo

Mae Monzo yn enw sydd wedi dod yn gyfystyr â bancio symudol ers ei sefydlu yn 2015, ac erbyn hyn mae dros 28,000 o bobl yn agor cyfrif Monzo bob wythnos. Mae’r ap yn caniatáu i chi osod cyllideb fisol, gweld ble mae’ch arian yn cael ei wario (Adloniant, Cludiant, Bwydydd, ac ati) a chael gafael ar eich cyllid, boed drwy eich cyfrif presenol neu drwy agor cyfrif gyda Monzo.

 

Loot

Yn debyg i Monzo, mae Loot yn caniatáu i chi gadw golwg ar eich gwariant drwy wahanol gategorïau ac mae’n rhoi trosolwg defnyddiol i chi. Mae Loot yn canolbwyntio ar wariant hirdymor, felly os ydych chi’n ystyried mynd ar daith dramor neu gael tatŵ, bydd Loot yn eich galluogi i gymryd y camau i gyrraedd y nodau ariannol hynny.

 

Cleo

Mae Cleo yn gatalog arbed arian sy’n gweithredu fel ychwanegiad i Facebook Messenger ac sy’n gallu ateb cwestiynau, dangos eich cynilion i chi ac yn rhoi gwybod i chi os allwch chi fforddio’r rownd nesaf yn y dafarn. Trwy gymryd agwedd gyfeillgar a phersonol, mae’r tîm y tu ôl i Cleo wedi creu ffordd unigryw, diogel i asesu eich gwariant a ffordd i gael cyngor ar unwaith os ydych chi’n teimlo fel archebu bwyd neu brynu esgidiau newydd.

Beth yw eich hoff apiau a dulliau i arbed arian? Gadewch i ni wybod!

You might like this too...

View all