Sut y gall technoleg eich helpu i reoli eich arian parod

Gweld yr erthygl

Awgrymiadau am ffordd o fyw a fydd yn eich gwneud yn fwy galluog o ran ariannol

Gweld yr erthygl

Croeso i’ch Pecyn Cymorth Arian Smart

Mae pecyn cymorth Arian Smart ar gael i’ch helpu chi i wella’ch arferion o amgylch gwario ac arbed. Wedi’i ddylunio a’i siapio trwy ein sgyrsiau gyda dros 400 o bobl rhwng 16 a 25 oed, mae’r pecyn cymorth hwn wedi’i chreu gan bobl fel chi.

Sut ydych chi’n rheoli’ch arian? Beth hoffech chi ei newid? Bydd y pecyn cymorth hwn yn eich helpu chi i osod rheolau a dulliau eich hunain er mwyn gofalu am eich arian yn well.

Nid oes ffordd gyflym i reoli arian yn well ond rydym am eich helpu i gael rhai arferion defnyddiol yn ei le.

Offer a Gemau!

Rydym wedi paratoi rhai Offer a Gemau i chi – gobeithiwn y bydd rhain yn gwneud i reolaeth arian i deimlo fel llai o waith caled ac yn rhoi rhywfaint o wybodaeth ddefnyddiol ac arferion da i chi.   

Gweld hyn

Cyngor Arian Smart

Ar ôl siarad gyda dros 400 o bobl rhwng 16 a 25 oed am y materion sy’n bwysig iddyn nhw, rydym wedi casglu rhywfaint o gyngor a fydd yn ddefnyddiol i chi.

Gweld hyn

Cyngor go iawn gan bobl go iawn

Fe wnaethom ymgynghori gyda phawb o arbenigwyr arian i bobl a gallai fod eich ffrind i lunio’r cyngor gorau posibl pan ddaw i arian.

Gweld hyn

Latest from the blog

View all posts